ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להדפסה בהעברה תרמית מדגמי ZD620 ‏/ ZD420
ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להדפסה בהעברה תרמית מדגמי ZD620 ‏/ ZD420

ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להדפסה בהעברה תרמית מדגמי ZD620 ‏/ ZD420

Zebra ממליצה לנקות את ראש ההדפסה בעת טעינת גליל מדיה חדש.
  1. אם מותקן סרט העברה, הוצא אותו לפני שתמשיך.
  2. שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה. נקה מהמרכז כלפי חוץ. פעולה זו תזיז את הדבק שמועבר מקצוות המדיה אל מחוץ לנתיב המדיה.
  3. המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת או טעינת סרט, כדי לאפשר לרכיבים להתייבש.