ניקוי החיישן
ניקוי החיישן

ניקוי החיישן

אבק יכול להצטבר על חיישני המדיה ויש לנקות אותו מפעם לפעם.
אסור לסלק אבק באמצעות מדחס אוויר. פעולת מדחס האוויר נוטה להוסיף לחות, אבק דק ונוזלי סיכה העלולים לזהם את המדפסת.