החלפת ראש ההדפסה
החלפת ראש ההדפסה

החלפת ראש ההדפסה

עיין בשלבים הבאים להסרה ולהתקנה של ראש ההדפסה לפני שתמשיך בהחלפת ראש ההדפסה.
הכן את אזור העבודה על-ידי הגנה מפני פריקת חשמל סטטי. אזור העבודה חייב להיות מוגן מחשמל סטטי וחייב לכלול משטח ריפוד מוליך ומוארק כהלכה כדי להניח עליו את המדפסת, וכן רצועת פרק יד מוליכה עבורך.
נתק את המדפסת מספק הכוח ואפשר למדפסת להתקרר כדי למנוע פציעות או נזק למעגלי המדפסת.