החלפת ראש ההדפסה – מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית מדגם ZD420
החלפת ראש ההדפסה – מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית מדגם ZD420

החלפת ראש ההדפסה – מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית מדגם ZD420

 1. כדי להסיר את ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים:
  1. כסה את המדפסת ופתח אותה.
  2. משוך את שתי זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט. ראה גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית סרט.
  3. הסט את זרוע מפעיל ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהיא תיגע במכסה העליון של המדפסת. אחוז את זרוע מפעיל ראש ההדפסה במצב זה לצורך גישה לראש ההדפסה. דחף את תפס השחרור של ראש ההדפסה לעבר ראש ההדפסה (מוצג בוורוד לצורך הבלטה בתמונה שלהלן).
   צד ימין של ראש ההדפסה משתחרר כלפי מטה והלאה מזרוע מפעיל ראש ההדפסה.
  4. הסט את הצד הימני המשוחרר של ראש ההדפסה אל מחוץ למדפסת. משוך אותו מעט לצד ימין כדי לשחרר את הצד השמאלי של ראש ההדפסה. משוך את ראש ההדפסה מטה ושחרר אותו מזרוע מפעיל ראש ההדפסה לצורך גישה לכבלים המחוברים שלו.
  5. משוך בעדינות אך בחוזקה את שני המחברים של קבוצת הכבלים של ראש ההדפסה מראש ההדפסה.
   ‎1‎
   מחברים
   ‎2‎
   מכלול ראש ההדפסה
 2. בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את ראש ההדפסה:
  1. דחף את מחבר כבל ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה. צורת המחבר אינה מאפשרת חיבור שגוי.
  2. דחף את מחבר כבל ראש ההדפסה השמאלי לתוך ראש ההדפסה.
  3. הכנס את הלשונית המרכזית במכלול ראש ההדפסה לחריץ המרכזי בזרוע מפעיל ראש ההדפסה.
   ‎1‎
   לשונית
   ‎2‎
   חריץ
  4. הכנס את הלשונית השמאלית של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המשוקע בצד שמאל של זרוע מפעיל ראש ההדפסה.
   ‎1‎
   לשונית
   ‎2‎
   חריץ - בשני הצדדים
  5. דחף את צד ימין של ראש ההדפסה לתוך המדפסת עד שהתפס נועל את צד ימין של ראש ההדפסה אל המדפסת.
   ‎1‎
   מוביל חריץ
  6. ודא שראש ההדפסה נע בחופשיות במדפסת בעת הפעלת לחץ (ראה חץ) ונותר במצב נעול כאשר הלחץ משוחרר.
  7. נקה את ראש ההדפסה באמצעות עט ניקוי חדש על ידי ניגוב לכלוך ושרידי שומני עור (טביעות אצבע). ראה ניקוי ראש ההדפסה.
  8. טען מחדש את המדיה. הפעל את המדפסת והדפס דוח מצב כדי לבדוק פעולה תקינה. ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה.