החלפת ראש ההדפסה – מדפסות הדפסה תרמית ישירה מדגמי ZD620 ו-ZD420
החלפת ראש ההדפסה – מדפסות הדפסה תרמית ישירה מדגמי ZD620 ו-ZD420

החלפת ראש ההדפסה – מדפסות הדפסה תרמית ישירה מדגמי ZD620 ו-ZD420

 1. השתמש בשלבים הבאים כדי להסיר את ראש ההדפסה:
  1. כבה את המדפסת.
  2. פתח את המדפסת.
   ‎1‎
   ראש הדפסה
  3. דחף את תפס השחרור של ראש ההדפסה הרחק מראש ההדפסה. הצד הימני של ראש ההדפסה משתחרר.
  4. הסט את הצד הימני המשוחרר של ראש ההדפסה אל מחוץ למדפסת. משוך אותו מעט כלפי חוץ ולימין כדי לשחרר את הצד השמאלי של ראש ההדפסה.
  5. משוך את ראש ההדפסה החוצה ושחרר אותו מהמכסה העליון כדי לקבל גישה לכבלים המחוברים בחלק האחורי של ראש ההדפסה. באיור הבא, הסימון האדום מציין את חריץ מחזיק ראש ההדפסה שנמצא בצד שמאל כשאתה עומד מול המדפסת הפתוחה.
  6. משוך בעדינות אך בחוזקה את שני המחברים של קבוצת הכבלים של ראש ההדפסה מראש ההדפסה. משוך את כבל ההארקה מראש ההדפסה.
   ‎1‎
   מחברים
   3
   מכלול ראש ההדפסה
   ‎2‎
   כבל ההארקה של ראש ההדפסה
 2. החלף את ראש ההדפסה לפי השלבים הבאים:
  1. דחף את מחבר כבל ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה.
   צורת המחבר אינה מאפשרת חיבור שגוי.
  2. חבר את כבל ההארקה ללשונית ההארקה של ראש ההדפסה.
  3. דחף את מחבר כבל ראש ההדפסה השמאלי לתוך ראש ההדפסה.
   ‎1‎
   מחבר עם מפתח
   3
   לשונית הארקה של ראש הדפסה
   ‎2‎
   כבל ההארקה של ראש ההדפסה
   4
   חריץ לקפיץ תיל
  4. הכנס את הצד השמאלי של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המשוקע (מסומן באדום) בצד שמאל של המדפסת.
   ‎1‎
   חריץ
  5. ישר את חריץ קפיץ התיל בצד האחורי של ראש ההדפסה עם קפיץ התיל. דחף את צד ימין של ראש ההדפסה לתוך המדפסת עד שהתפס נועל את צד ימין של ראש ההדפסה אל המדפסת.
   ‎1‎
   קפיץ תיל בחריץ
  6. ודא שראש ההדפסה נע מעלה ומטה בחופשיות בעת הפעלת לחץ, ונותר במצב נעול כאשר הוא משוחרר.
  7. נקה את ראש ההדפסה. נגב שרידי שומנים של עורך (טביעות אצבע) ולכלוך מראש ההדפסה באמצעות עט חדש. נקה ממרכז ראש ההדפסה כלפי חוץ. ראה ניקוי ראש ההדפסה.
 3. טען מחדש את המדיה, חבר את כבל החשמל (אם הסרת אותו), הפעל את המדפסת, והדפס דוח מצב כדי לבדוק פעולה תקינה. ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה.