מפרטי מדיה והדפסה כלליים
מפרטי מדיה והדפסה כלליים

מפרטי מדיה והדפסה כלליים

למדפסת יש מגוון רחב של אפשרויות טיפול במדיה ובהדפסה. המגוון של אפשרויות תמיכת המדיה הבסיסית מצוין כאן.
 • רוחב מדיה מרבי להדפסה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')
 • רוחב מדיה מרבי להעברה תרמית: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
 • רוחב מדיה מינימלי לכל המדפסות: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
 • אורך מדיה:
  • מרבי: 990 מ"מ (39 אינץ')
  • מינימום לתלישה או למדבקה: 6.35 מ"מ (0.25 אינץ')
  • מינימום לקילוף: 12.7 מ"מ (0.50 אינץ')
  • מינימום ליחידת חיתוך: 25.4 מ"מ (1.0 אינץ')
 • עובי מדיה:
  • מינימום לכל הדרישות: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מרבי לכל הדרישות: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • קוטר חיצוני (O.D.‎) מרבי של גליל מדיה: 127 מ"מ (5.0 אינץ')
 • קוטר פנימי (I.D.‎) של ליבת גליל מדיה:
  • תצורת גליל רגיל: קוטר פנימי של 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
  • תצורת גליל רגיל: קוטר פנימי של 25.4 מ"מ (1 אינץ')
  • עם מתאם גליל מדיה אופציונלי:
   • קוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')
   • קוטר פנימי של 50.8 מ"מ (2.0 אינץ')
   • קוטר פנימי של 76.2 מ"מ (3.0 אינץ')
 • גלילי סרט – 74 מטר
  • אורך סרט: 74 מ' (243 רגל)
  • רוחב סרט מרבי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')
  • רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')
   סרט ההעברה חייב לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר המגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
  • קוטר פנימי של ליבת סרט: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
  • חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף או שרף
 • גלילי סרט – 300 מטרים
  • אורך סרט: 300 מ' (984 רגל)
  • רוחב סרט מרבי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')
  • רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')
   סרט ההעברה חייב לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר המגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
  • קוטר פנימי של ליבת סרט: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
  • חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף או שרף
 • מחסניות סרט ZD420
  • אורך סרט: 74 מ' (243 רגל)
  • רוחב סרט מרבי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')
  • רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')
   סרט ההעברה חייב לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר המגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
  • צבעים זמינים בשחור (חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף ושרף)
 • פסיעת נקודות:
  • ‎203 dpi‏: 0.125 מ"מ (0.0049 אינץ')
  • ‎300 dpi‏: 0.085 מ"מ (0.0033 אינץ')
 • ממד X של מודול ברקוד:
  • ‎203 dpi‏: 0.005 אינץ' – 0.050 אינץ'
  • ‎300 dpi‏: 0.00327 אינץ' – 0.03267 אינץ'

מנפק מדבקות (מקלף)

המדפסת תומכת באפשרות מנפק מדבקות להתקנה בשטח עם חיישן הוצאת מדבקה לעיבוד מדבקות באצווה.
 • עובי הנייר:
  • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מרבי: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב מדיה:
  • מינימום: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
  • מקסימום למדפסות העברה תרמית: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
  • מקסימום למדפסות בהדפסה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')
 • אורך מדבקה:
  • מרבי לכל המדפסות (באופן תיאורטי): 990 מ"מ (39 אינץ')
  • מרבי למדפסות העברה תרמית (נבדק): 279.4 מ"מ (11 אינץ')
  • מרבי למדפסות בהדפסה תרמית ישירה (נבדק): 330 מ"מ (13 אינץ')
  • מינימום לכל המדפסות: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')

יחידת חיתוך (מדיה) סטנדרטית

המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת בשטח עבור חיתוך ברוחב מלא של מדיית נייר מגן למדבקות, מדיית תגיות או מדיית קבלות.
 • יחידת חיתוך לעומס בינוני המתאימה לחיתוך מדיית נייר מגן למדבקות ומדיית תגיות דקות. אין לחתוך מדבקות, נייר דבק או מעגלים מוטבעים.
 • עובי הנייר:
  • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מרבי: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב חיתוך:
  • מינימום: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
  • מקסימום למדפסות העברה תרמית: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
  • מקסימום למדפסות בהדפסה תרמית ישירה: 109 מ"מ (4.29 אינץ')
 • מרחק מזערי בין חיתוכים (אורך מדבקה): 25.4 מ"מ (1 אינץ')
  • חיתוך אורכי מדיה קצרים יותר עלול לגרום לחסימת נייר או לתקלה אחרת ביחידת החיתוך.
לפי התכנון, יחידת החיתוך היא בעלת יכולת ניקוי עצמי ואינה דורשת תחזוקה מונעת של מנגנון החיתוך הפנימי. ראה ניקוי יחידת החיתוך האופציונלית וניקוי נתיב המדיה כדי לשמור על פעולה אופטימלית של חיתוך מדיה ללא נייר מגן.

יחידת חיתוך (מדיה) ללא נייר מגן – הדפסה תרמית ישירה בלבד

המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת בשטח עבור חיתוך ברוחב מלא של מדיה ללא נייר מגן.
 • יחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן ברוחב מלא (LINERLESS CUT - חיתוך ללא נייר מגן).
 • עובי הנייר:
  • מינימום 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מרבי: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב חיתוך:
  • מינימום: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
  • מרבי: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
 • מרחק מזערי בין חיתוכים (אורך מדבקה): 25.4 מ"מ (1 אינץ')
  חיתוך אורכי מדיה קצרים יותר עלול לגרום לחסימת נייר או לתקלה אחרת ביחידת החיתוך.
לפי התכנון, יחידת החיתוך היא בעלת יכולת ניקוי עצמי ואינה דורשת תחזוקה מונעת של מנגנון החיתוך הפנימי. ראה ניקוי יחידת החיתוך האופציונלית, ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה וניקוי נתיב המדיה כדי לשמור על פעולה אופטימלית של חיתוך מדיה ללא נייר מגן.