קביעת סוגי מדיה תרמית
קביעת סוגי מדיה תרמית

קביעת סוגי מדיה תרמית

מדיה להעברה תרמית דורשת סרט לצורך ההדפסה בעוד מדיה להדפסה תרמית ישירה אינה זקוקה לו. כדי לקבוע אם הכרחי להשתמש בסרט עם מדיה מסוימת, בצע למדיה בדיקת גירוד.
כדי לבצע בדיקת גירוד למדיה, גרד את משטח ההדפסה של המדיה באמצעות הציפורן או מכסה של עט. לחץ בחוזקה ובמהירות תוך גרירה על-פני משטח המדיה.
מדיה להדפסה תרמית ישירה טופלה בחומרים כימיים להדפסה (חשיפה) בעת הפעלת חום. שיטה זו לבדיקת המדיה משתמשת בחום שנוצר החיכוך כדי לזהות את המדיה.
האם הופיע סימון שחור על המדיה?
אם סימן שחור...
מצב הדפסת המדיה הוא...
מופיע...
העברה תרמית ישירה. המדפסת שברשותך תומכת במדיה זו. אינך צריך לטעון סרט.
לא מופיע...
העברה תרמית. נדרש סרט. תצטרך לטעון סרט.