סוגים שונים של מדיה בגליל וקיפול מניפה
סוגים שונים של מדיה בגליל וקיפול מניפה

סוגים שונים של מדיה בגליל וקיפול מניפה

המדפסת משתמשת בדרך כלל במדיית גליל, אך יהיא כולה להשתמש במדיה בקיפול מניפה או במדיה רציפה אחרת. השתמש בסוג המדיה הנכון לסוג ההדפסה הנדרש. עליך להשתמש במדיה להדפסה תרמית ישירה.
Zebra ממליצה בחום להשתמש בחומרים מתכלים מתוצרת Zebra, כדי שתיהנה תמיד מהדפסה באיכות גבוהה. מגוון רחב של מוצרי נייר, פוליפרופילן, פוליאסטר וויניל תוכננו במיוחד כדי לשפר את יכולות ההדפסה של המדפסת ולמנוע בלאי מוקדם של ראש ההדפסה. לרכישת חומרים מתכלים בקר בכתובת zebra.com/supplies.
השתמש בטבלה הבאה כדי לזהות את סוג המדיה שיש להשתמש בו להדפסת מדבקות.
סוגים של מדיה בגליל ומדיה בקיפול מניפה
סוג המדיה
תיאור
מדיה רציפה בגליל
מדיה בגליל כרוכה בליבה שקוטרה יכול להיות בין 12.7 מ"מ ל-38.1 מ"מ (0.5 אינץ' עד 1.5 אינץ'). במדיה רציפה בגליל אין מרווחים, חורים, חריצים או סימונים שחורים המציינים הפרדת מדבקות. תכונה זו מאפשרת להדפיס את התמונה בכל מקום על המדבקה. יחידת חיתוך יכולה לשמש כדי להפריד בין המדבקות הבודדות. במדיה רציפה, השתמש בחיישן טרנסמיסיבי (מרווח) כדי שהמדפסת תוכל לזהות מתי המדיה מסתיימת.
מדיה שאינה רציפה בגליל
מדיה בגליל כרוכה בליבה שקוטרה יכול להיות בין 12.7 מ"מ ל-38.1 מ"מ (0.5 אינץ' עד 1.5 אינץ'). למדבקות יש שכבה אחורית דביקה המדביקה אותן לנייר המגן, והן מופרדות באמצעות מרווחים, חורים, חריצים או סימונים שחורים. התגיות מופרדות בחירור. התוויות הבודדות מופרדות באחת או יותר מהשיטות הבאות:
  • מדיית רשת יוצרת הפרדה בין המדבקות באמצעות מרווחים, חורים או חריצים.
  • מדיית סימון שחור משתמשת בסימונים שחורים מודפסים מראש על-גב המדיה כדי לסמן את הפרדת המדבקות.
  • מדיה מחוררת כוללת חירור המאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. ייתכן שהמדיה תסומן גם בסימונים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.
  • מדיה מחוררת כוללת חירור המאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. ייתכן שהמדיה תסומן גם בסימונים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.
מדיה לא רציפה בקיפול מניפה
מדיה בקיפול מניפה מקופלת בצורת זיגזג. למדיה בקיפול מניפה יכולה להיות הפרדת מדבקות זהה לזו של מדיה לא רציפה בגליל. ההפרדה יכולה להיות בקיפול עצמו או בקרבתו.