כוונון רוחב ההדפסה
כוונון רוחב ההדפסה

כוונון רוחב ההדפסה

לפני השימוש הראשון במדפסת תידרש להגדיר את רוחב ההדפסה. תידרש להגדירו גם כשאתה טוען במדפסת מדיה ברוחב ששונה מהאצווה הקודמת שהודפסה.
כדי להגדיר את רוחב ההדפסה, תוכל להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:
  • מנהל התקן ההדפסה של Windows.
  • תוכנת יישום כגון ZebraDesigner.
  • פקודת התכנות Print Width (רוחב הדפסה) של ZPL ‏(
    ^PW
    ). (לקבלת פרטים עיין במדריך התכנות של ZPL.)