גופני מדפסת
גופני מדפסת

גופני מדפסת

מדפסת מסדרת ZD תומכת במספר שפות וגופנים.
באפשרותך להיעזר בטכנולוגיה מתקדמת למיפוי ושינוי גודל של גופנים, אשר זמינה במדפסת עם שפת התכנות ZPL. הפקודות של ZPL תומכות בפרטים הבאים:
  • גופני מתאר(TrueType ו-OpenType)
  • מיפוי תווי Unicode
  • גופנים עם מיפוי סיביות בסיסי
  • דפי קוד של תווים
יכולות הגופנים של המדפסת מסדרה ZD שברשותך תלויות בשפת התכנות.
  • לקבלת תיאורים ותיעוד של הגופנים, דפי הקוד, גישה לתווים, רשימות גופנים, והמגבלות ביחס לשפות התכנות התואמות שלהן במדפסת, עיין במדריך התכנות של ZPL ובמדריך התכנות מדור הקודם של EPL.
  • לקבלת מידע על תמיכה בטקסט, גופנים ותווים, עיין במדריכי התכנות של המדפסת.
המדפסת כוללת תוכניות שירות ויישומים שמאפשרים הורדת גופנים למדפסת עבור שפות תכנות המדפסת ZPL ו-EPL.
על חלק מגופני ה-ZPL שהיצרן התקין במדפסת חלות מגבלות רישוי. לא ניתן להעתיקם, לשכפלם או לשחזרם במדפסת על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה.
אם גופני ZPL אלה, שמוגבלים ברישיון, יוסרו באמצעות פקודת מחיקת אובייקט מפורשת של ZPL, יהיה צורך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם שוב באמצעות תוכנית שירות להפעלה והתקנה של גופנים.
לגופני EPL אין מגבלה כזו.