גופנים לשפות אסיה וערכות גופנים גדולות אחרות
גופנים לשפות אסיה וערכות גופנים גדולות אחרות

גופנים לשפות אסיה וערכות גופנים גדולות אחרות

שתי שפות התכנות של המדפסת, ZPL ו-EPL, תומכות בערכות גופנים גדולות, כפולות-בתים ופיקטוגרפיות לשפות אסיה. שפת התכנות ZPL תומכת ב-Unicode.
לגופנים האידיאוגרפיים והפיקטוגרפיים של שפות אסיה יש ערכות תווים גדולות עם אלפי תווים התומכות בדף קוד של שפה אחת. כדי לתמוך בערכות תווים גדולות אלו, יצרני המדפסות אימצו מערכת תווים כפולת-בתים (מקסימום 67840), במקום מערכת תווים של בית אחד, אשר כוללת 256 תווים לכל היותר, שבה נעשה שימוש בשפות לטיניות להתמודדות עם בעיה זו.
עם ההמצאה של Unicode, הגיעה היכולת לתמוך בכמה שפות באמצעות ערכת גופנים אחת. גופן Unicode תומך בנקודת קוד אחת או יותר (תוכל להתייחס אליהן כאל מפות תווים של דפי קוד) שהגישה אליהן נעשית באמצעות שיטה סטנדרטית הפותרת סתירות במיפוי תווים.
מספר הגופנים שניתן להוריד למדפסת תלוי בנפח זיכרון ההבזק הזמין שעדיין לא נמצא בשימוש ובגודל הגופן שיש להוריד.
חלק מגופני ה-Unicode הם גדולים. דוגמאות לגופנים כאלה הן הגופן MS (Microsoft) Arial Unicode‏ (23 MB)‎‏ הזמין להורדה מ-Microsoft או הגופן Andale‏ (22 MB)‎‏ שמציעה Zebra. ערכות גופנים גדולות אלה תומכות בשפות רבות.

השגה והתקנה של גופנים לשפות אסיה

המשתמש במדפסת או המשתמש המשלב לרוב יכולים להוריד למדפסת ערכות גופני מפת סיביות לשפות אסיה.
גופני ZPL נרכשים בנפרד מהמדפסת.
גופני ה-EPL הבאים לשפות אסיה זמינים להורדה בחינם מהאתר zebra.com:
  • סינית מפושטת וסינית מסורתית (הגופן המדורג SimSun לסינית מפושטת נטען מראש במדפסות הנמכרות עם כבל חשמל סיני.)
  • יפנית – מיפויי JIS ו-Shift-JIS
  • קוריאנית כולל Johab
  • תאילנדית