החלפת חומרים מתכלים בזמן השימוש במדפסת
החלפת חומרים מתכלים בזמן השימוש במדפסת

החלפת חומרים מתכלים בזמן השימוש במדפסת

אם החומרים המתכלים של המדיה (סרט, מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכדומה) נגמרים במהלך ההדפסה, השאר את המדפסת דולקת בעת טעינתם מחדש. (אם תכבה את המדפסת יאבדו נתונים). אחרי שתטען גליל מדיה או סרט חדשים, פשוט לחץ על
FEED
(הזנה) כדי לחדש את ההדפסה.