בחירת מצב ההדפסה
בחירת מצב ההדפסה

בחירת מצב ההדפסה

השתמש במצב הדפסה שתואם למדיה שבה אתה משתמש ולאפשרויות הזמינות במדפסת. נתיב המדיה של מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה זהה.
כדי להגדיר שימוש של המדפסת במצב הדפסה ספציפי, עיין בהוראות השימוש בפקודה
^MM
ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL). כדי להוריד מדריך זה, עבור אל אחד מקישורי המידע על המדפסת המפורטים בכתובת zebra.com/support.
מצבי ההדפסה הבאים זמינים במדפסת שברשותך:
תלישה (ברירת מחדל; זמין עם כל אפשרות של המדפסת ועם מרבית סוגי המדיה)
המדפסת מדפיסה את המדבקות עם קבלתן. את המדבקות ניתן לתלוש לאחר הדפסתן.
קילוף (זמין עם אפשרות מנפק המדבקות)
המדפסת מקלפת את המדבקה מנייר המגן תוך כדי ההדפסה. היא משהה את הדפסת המדבקה הבאה עד להסרת המדבקה הנוכחית.
חיתוך (זמין עם יחידת החיתוך האופציונלית המותקנת על-ידי היצרן בלבד)
המדפסת חותכת כל מדבקה בנפרד לאחר הדפסתה.