שליחת קבצים למדפסת
שליחת קבצים למדפסת

שליחת קבצים למדפסת

ניתן לשלוח קובצי גרפיקה, גופנים ותכנות אל המדפסת ממערכות ההפעלה הנתמכות של Microsoft Windows באמצעות Link-OS Profile Manager,‏ Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra) (ומנהל ההתקן), ZebraNet Bridge או Zebra ZDownloader הזמינים באתר האינטרנט של Zebra בכתובת zebra.com/software.