הדפסה תרמית
הדפסה תרמית

הדפסה תרמית

מדפסות Zebra מסדרת ZD משתמשות בחום כדי לחשוף מדיית הדפסה תרמית ישירה או משתמשות בחום ולחץ כדי להמס ולהעביר את ה'דיו' אל המדיה. יש לנקוט זהירות רבה כדי להימנע ממגע בראש ההדפסה מכיוון שהוא מתחמם ורגיש לפריקת אנרגיה אלקטרוסטטית.
ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע את תחזוקת ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה ואת הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.