מתג בקרה של רמת השחור
מתג בקרה של רמת השחור

מתג בקרה של רמת השחור

מתג זה מאפשר לך לשנות את הגדרת רמת השחור כדי לאפשר שינויים קטנים רגילים שקיימים במגוון מדיות ומדפסות. בקרת מתג זה מקטינה את הצורך בשינוי הגדרות התוכנית של המדפסת או את הגדרת מנהל ההתקן בזמן שינוי חומרים מתכלים להדפסה.
‎1‎
מתג בקרה של רמת השחור
למתג הבקרה יש שלוש הגדרות:
מיקום
הגדרה
שינוי
צד שמאל
נמוך (ברירת מחדל)
אין שינוי. לא מבוצעים שינויים כלשהם בהגדרת רמת השחור בפועל כפי שנקבע בהגדרת התכנות או מנהל ההתקן.
אמצע
בינוני
מגביר את רמת השחור של ZPL בשלוש רמות. אם המדפסת מוגדרת לרמת השחור של ברירת המחדל שהיא 20, רמת השחור בפועל שמוחלת בעת ההדפסה תוגדל ל-23.
צד ימין
גבוה
מגביר את רמת השחור של ZPL בשש רמות. מוסיף שש רמות שחור לרמת השחור שנקבעה.
הגדרת רמת השחור להגדרה גבוהה מדי או נמוכה מדי עלולה להפחית את קריאות הברקוד.