Line Mode של EPL (מדפסות הדפסה תרמית ישירה בלבד)
Line Mode של EPL (מדפסות הדפסה תרמית ישירה בלבד)

Line Mode של EPL (מדפסות הדפסה תרמית ישירה בלבד)

המדפסת בהדפסה תרמית ישירה תומכת ב-Line Mode של EPL. הדפסה ב-Line Mode של EPL מתוכננת להיות תואמת ברמת הפקודה לשפת התכנות EPL1 שנמצאת בשימוש במדפסות המוקדמות מדגם LP2022 ומדגם LP2042. מדפסות הדפסה תרמית ישירה מסדרת Zebra 2800 כוללות גם תמיכה בשפת מדפסת Line Mode. המדפסת השולחנית בגודל 4 אינץ' עם Link-OS ממשיכה את התמיכה של Zebra ב-Line Mode.
הדפסה במצב Line Mode אידאלית לקמעונאות בסיסית (מוכרת גם בשם נקודת מכירה או POS), למשלוחים, למלאי, לבקרת זרימת עבודה ולמדבקות כלליות. מדפסות EPL עם Line Mode הן מדפסות רב-תכליתיות והן מסוגלות להדפיס מגוון רחב של מדיה וברקודים.
Line Mode מדפיס רק שורות יחידות שיהיו בגובה של הרכיב הגדול ביותר הנמצא בשורת הטקסט והנתונים – ברקוד, טקסט, לוגו או קווים אנכיים פשוטים. למצב Line Mode יש מגבלות רבות בשל ההדפסה של שורה יחידה: אין מיקום רכיבים מדויק, אין רכיבים חופפים ואין ברקודים אופקיים (סולם).
 • כדי להיכנס לפעולת המדפסת Line Mode, שלח למדפסת את הפקודת ה-EPL‏
  OEPL1
  . לקבלת פרטים, עיין ב-EPL Programmers Guide (מדריך למתכנתים של EPL‏) (Page Mode) או ב-EPL Line Mode Programmers Guide (מדריך למתכנתים של Line Mode של EPL).
 • צא מפעולת המדפסת Line Mode על ידי שליחה למדפסת את פקודת ה-Line Mode ‏
  escOEPL2
  . לקבלת פרטים, עיין ב-EPL Line Mode Programming Guide (מדריך תכנות של Line Mode של EPL).
 • כאשר Line Mode פעיל, תכנות Page Mode של ZPL ו-EPL‏ (EPL2) יעובד כתכנות ונתונים של Line Mode.
 • כאשר ברירת המחדל של Page Mode של ZPL ו-EPL‏ (EPL2) פעילה, תכנות Line Mode יעובד כתכנות ונתונים של ZPL ו/או EPL.
 • ודא את מצבי תכנות המדפסת על-ידי הדפסת התצורה של המדפסת.