שימוש באופציות ללא נייר מגן
שימוש באופציות ללא נייר מגן

שימוש באופציות ללא נייר מגן

האופציות Tear-Off (תלישה) ו-Cutter (יחידת חיתוך) של מדיה ללא נייר מגן פועלות כמו מדפסות עם מדיה רגילה. אופציות אלו כוללות חיישן נוסף לזיהוי המועד שבו מדבקה שהודפסה והוצגה לאיסוף אכן הוצאה מהמדפסת.
מדפסות למדיה ללא נייר מגן דורשות תהליכי ניקוי מיוחדים כדי למקסם את השטח של גליל ההדפסה (ההנעה) והמשטחים המיוחדים שאינם דביקים במדפסת ובאזורי נתיב המדיה.
אפשרות ההדפסה ללא נייר מגן מאפשרת לך להדפיס תבניות/טפסים מרובי מדבקות עם עצירה בין כל מדבקה ומדבקה. הסרת המדפסת המנופקת (מקולפת) גורמת למדפסת להדפיס ולנפק את המדבקה הבאה עד להדפסת כל המדבקות.
כדי להשתמש במצב הניפוק, הגדר את MEDIA HANDLING (טיפול במדיה) בתור PEEL-OFF (קילוף) במנהל ההתקנים של המדפסת או באמצעות Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra) דרך האשף Configure Printer Settings (הגדרת התצורה של הגדרות מדפסת).
לחלופין, שלח את פקודות התכנות התאימות של ZPL למדפסת. בעת תכנות ב-ZPL, תוכל להשתמש ברצפי הפקודה המוצגים להלן כדי לקבוע את תצורת המדפסת לשימוש במנפק המדבקות האופציונלי:
  • ^XA ^MMP ^XZ
  • ^XA ^JUS ^XZ
להורדת ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL), עבור אל אחד מקישורי המידע על המוצר המפורטים בפרק אודות מדריך זה.