הדפסה ללא נייר מגן
הדפסה ללא נייר מגן

הדפסה ללא נייר מגן

מדיה ללא נייר מגן נטענת בדרך דומה לזו של דגמים עם מסגרת תלישה רגילה או יחידת חיתוך כללית המותקנת כאופציה על ידי היצרן.
ראה טעינת מדיה לקבלת מידע על טעינת המדיה.
  • לפני טעינה מחדש של המדיה:
    • נקה את ראש ההדפסה ובדוק את נתיב המדיה ואת גליל ההדפסה לאיתור הצטברויות של דבק ופסולת. (ראה ניקוי ראש ההדפסה וניקוי נתיב המדיה.)
    • הסר את החלקיקים באמצעות הצד הדביק של המדיה ללא נייר מגן שלך.
    • גע קלות בנתיב המדיה ובגליל ההדפסה בעזרת המדבקה כדי לאסוף חלקיקים מהאזורים החשופים של גליל ההדפסה ונתיב המדיה. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.
  • הוצא מדיה חדשה מעטיפת המגן שלך אך ורק כשתהיה מוכן להניח אותה במדפסת. פתיחת גליל מדיה ללא נייר מגן זמן רב לפני טעינתו, או שהוא מונח על צדו, עלולה לגרום להצטברות עליו ולהידבקות למשטחים.
בקצוות החיצוניים של גליל ההדפסה עלולים להצטבר שאריות דבק. לאחר שימוש בגלילי מדיה רבים, "טבעות" דבק אלה עלולות להתנתק בעת השימוש במדפסת. חלקיקים אלה מצטברים ועלולים לעבור לאזורים אחרים. נקה את גליל ההדפסה לפי הצורך. (ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה).