הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית
הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית

הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית

המדפסת מתאימה לשימוש עם מדיית גליל בטעינה חיצונית (כשם שהיא מתאימה למדיה בקיפול מניפה). כדי להבטיח אינרציה נמוכה (התחלתית) בעת משיכת המדיה מהגליל, נדרש שילוב של גליל מדיה ומעמד.
התחשב בשיקולים אלה בבואך להשתמש במדיית גליל בטעינה חיצונית:
  • מומלץ שהמדיה תיכנס למדפסת ישירות מחלקה האחורי של המדפסת, ותעבור דרך חריץ המדיה בקיפול מניפה שבגב המדפסת. (השתמש בהוראות בפרק הדפסה על מדיה בקיפול מניפה כדי להכניס למדפסת את המדיה בטעינה חיצונית.)
  • המדיה צריכה לנוע בצורה חלקה וחופשיה. כאשר המדיה מונחת על מעמד המדיה אסור שהיא תחליק, תרעד, תנוע בפתאומיות, תיכרך ואז תנוע, או שייגרמו לה מצבים דומים.
  • אסור שתנועת גליל המדיה תופרע כתוצאה ממגע במדפסת או במשטחים אחרים.
  • יש למקם את המדפסת כך שבעת ההדפסה היא לא תסטה ממקומה או תתרומם מעל המשטח שעליו היא מופעלת.