הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה
הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה

הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה

נוהלי תפעול המדפסת משתנים מעט בעת שימוש בסוללה. תרחישי חיבורי המתח ואבדן המתח מחייבים את ההבדלים בתפעול. הסוללה מתוכננת למקסם את חיי הסוללה, לשמור על איכות ההדפסה, ולספק תפעול פשוט.
  • חיבור ספק הכוח החיצוני של המדפסת לסוללה יעיר אותה. הסוללה בודקת אם נדרשת טעינה.
  • הסוללה לא תתחיל בטעינה לפני שרמת הטעינה של הסוללה תהיה נמוכה מ-‏90%. זה מאריך את חיי הסוללה.
  • לאחר שהטעינה תחל, הסוללה תיטען לקיבולת של 100% ותעבור למצב שינה.
  • המדפסת מקבלת את המתח החיצוני העובר דרך מעגל הסוללה אל המדפסת. הסוללה אינה נטענת בעת הדפסה או העברת מדיה.
  • הסוללה משתמשת בכמות מתח קטנה מאוד במהלך מצב שינה כדי לנצל באופן מקסימלי את המתח האצור בסוללה.
  • נדרשות כשעתיים כדי לטעון סוללה הפרוקה במלואה.