מצב אל-פסק (UPS)
מצב אל-פסק (UPS)

מצב אל-פסק (UPS)

במצב UPS, המדפסת מקבלת מתח חיצוני שמועבר דרך מעגל הסוללה למדפסת.
  1. לחץ על
    Battery Control
    (בקרת סוללה) כדי להעיר את הסוללה ולבדוק אם הסוללה טעונה.
    לאחר 60 שניות, הסוללה נכנסת למצב שינה. במצב זה, הסוללה משתמשת במתח חיצוני כאות להתעורר ולספק מתח למדפסת.
  2. כבה את המדפסת והדלק אותה כרגיל.
    המדפסת לא דורשת הדלקה ידנית של הסוללה כדי לפעול כשהיא במצב UPS.