פקודות לתכנות מחסנית סרט
פקודות לתכנות מחסנית סרט

פקודות לתכנות מחסנית סרט

למדפסת מחסנית הסרט ZD420 יש מספר פקודות תכנות Set-Get-Do‏ (SGD) לתמיכה בשימוש במחסנית סרט. עיין ב-ZPL Programmer’s Guide (מדריך למתכנתים של ZPL) לקבלת פרטים נוספים על פקודות SGD ובמיוחד על פקודות SGD הקשורות למחסנית סרט.
להלן דוגמאות לפקודות מחסנית סרט של SGD.
! U1 getvar "device.feature.ribbon_cartridge" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.part_number" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.authenticated" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.length_remaining" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.serial_number" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.width" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.type" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.length" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.inserted"
ribbon.ribbon_low.warning : 50 , Choices: off,5,10,15,25,50,75,100 ! U1 getvar "ribbon" ! U1 getvar "ribbon.ribbon_low.warning" ! U1 setvar "ribbon.ribbon_low.warning" "75" ! U1 setvar "ribbon.ribbon_low.warning" "off"
תוכל להשתמש ב-Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra) כדי לשלוח פקודות למדפסת ולקבל ממנה דיווחי מצב באמצעות התכונהOpen Communication With Printer (פתיחת תקשורת עם המדפסת).
תוכל להוריד להוריד את ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL) מאחד מדפי המידע של המדפסת המפורטים בפרק אודות מדריך זה.