אפשרות נעילת המדפסת בדגמים ZD620 ו-ZD420
אפשרות נעילת המדפסת בדגמים ZD620 ו-ZD420

אפשרות נעילת המדפסת בדגמים ZD620 ו-ZD420

אפשרות נעילת המדפסת זמינה רק כדגם של שירותי הבריאות (Healthcare).
התכונות הבאות מובנות בנעילת המדפסת:
 • גישת מנעול ומפתח לתא המדיה של המדפסת.
  • מנגנון נעילה ממתכת המובנה במדפסת.
  • חלקי מתכת המיוצרים במדויק לתנועה חוזרת ונשנית.
  • מנגנון הנעילה מגיע עם שני מפתחות.
 • תמיכה בחריץ נעילה Kensington המוכר בתעשייה, כדי לאפשר לך לנעול את המדפסת לעצם נייח, כגון שולחן.
 • חלון מדיה אטום באופן קבוע, לאבטחה נוספת (אינו ניתן לתחזוקה).
 • הלחצן
  FEED
  (הזנה) מושבת כדי למנוע ממשתמש לקדם מדיה באופן ידני כאשר תא המדיה נעול. המפתח
  FEED
  (הזנה) יאותחל תמיד במצב מושבת של
  FEED
  (הזנה).
 • תמיכה בכל המדיה הנמצאת במדפסת. אינו מומלץ למדיה בקיפול מניפה.
להדגמה של תכונות נעילת מדפסת, ראה תכונות נעילת מדפסת ZD620.