Zebra Basic Interpreter‏ (ZBI)
Zebra Basic Interpreter‏ (ZBI)

Zebra Basic Interpreter‏ (ZBI)

התאם ושפר את המדפסת באמצעות שפת התכנות ZBI 2.0‎‏. ZBI 2.0 מאפשרת למדפסות Zebra להפעיל יישומים ולקבל קלט מיחידות שקילה, סורקים וציוד היקפי אחר מבלי להתחבר למחשב או לרשת. ZBI 2.0 פועלת יחד עם שפת פקודות המדפסת ZPL כך שהמדפסות יכולות להבין זרמי נתונים שאינם ZPL ולהמיר אותם למדבקות. המשמעות היא שמדפסת Zebra תוכל ליצור ברקודים וטקסט מהקלט שהתקבל, מתבניות מדבקות שאינן ZPL, מחיישנים, ממקלדות ומציוד היקפי. בנוסף, ניתן לתכנת את המדפסות כך שתקיים אינטראקציה עם יישומים של מסדי נתונים מבוססי מחשב, כדי לאחזר מידע שישמש במדבקות המודפסות.
  • ניתן להפעיל את ZBI 2.0 על-ידי הזמנת ZBI 2.0 Key Kit, או על-ידי רכישת מפתח בכתובת zebra.com.
  • השתמש ב-ZBI Key Manager (ידוע גם בתור תוכנית השירות ZDownloader) להחלת המפתח.
  • ZBI-Developer‎ אינטואיטיבי משמש ליצירת יישומי ZBI 2.0, לבדיקה ולהפצה שלהם. המדפסת הווירטואלית המובנית מאפשרת לך ליצור, לבדוק ולהכין תוכניות לשימוש.
ZBI-Developer זמין באתר האינטרנט של Zebra בכתובת zebra.com/software. באתר, חפש את Zebra Basic Interpreter 2.0.