הדפסה על מדיה בקיפול מניפה
הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

השתמש בנוהל זה כדי להדפיס על מדיה בקיפול מניפה.
הדפסה על מדיה בקיפול מניפה דורשת כוונון של מיקום המעצור של מוביל המדיה.
 1. פתח את המכסה העליון.
  תמונה זו מציגה את הנתיב של המדיה בקיפול מניפה.
 2. כוונן את מיקום העצירה של מוביל המדיה באמצעות מנעול מוסט (אפור).
  1. השתמש בחלק מהמדיה בקיפול מניפה כדי לעזור לקבוע את מיקום העצירה.
  2. דחף את המנעול המוסט האפור שבמחזיק הגליל השמאלי לעבר גב המדפסת, כדי לנעול את מיקום מחזיק הגליל.
  3. משוך אותו קדימה כדי לשחרר את הנעילה.
 3. הכנס את המדיה דרך החריץ בגב המדפסת והעבר את המדיה בין מוביל המדיה לבין מחזיקי הגליל.
 4. סגור את המכסה העליון.
ייתכן שמיקום העצירה של מוביל המדיה יצריך כוונון נוסף אם, אחרי הדפסה או לחיצה על
FEED
(הזנה) כדי לקדם כמה מדבקות:
 • המדיה לא תמשיך להתקדם במרכז (תנוע מצד לצד), או
 • צדי המדיה (נייר המגן, תגית, נייר וכדומה) שחוקים או פגומים בעת יציאתם מהמדפסת.
אם כוונון נוסף לא פותר את הבעיה, נתב את המדיה מעל שני פיני החזקת הגליל שבמוביל המדיה.
תוכל גם לספק תמיכה נוספת במדיה דקה על-ידי מיקום ליבת גליל ריקה (ברוחב זהה לזה של מערום המדיה בקיפול מניפה) בין מחזיקים הגליל.