שימוש במנפק המדבקות האופציונלי
שימוש במנפק המדבקות האופציונלי

שימוש במנפק המדבקות האופציונלי

מנפק המדבקות האופציונלי מאפשר לך להדפיס מדבקה ולהסיר אוטומטית את חומר השכבה האחורית (נייר מגן/מערך). בעת הדפסת מספר מדבקות רב, הסרת מדבקה שנופקה (קולפה) גורמת למדפסת להדפיס ולנפק את המדבקה הבאה.
כדי להשתמש במצב הנפקת המדבקות, קבע את ההגדרה Media Handling (טיפול במדיה) במדפסת בתור Peel-Off (קילוף) במנהל ההתקן של המדפסת או באמצעות Zebra Setup Utilities (תוכנית השירות להתקנה של Zebra) דרך האשף Configure Printer Settings (הגדרת תצורה של הגדרות מדפסת).
לחלופין, שלח את פקודות התכנות של ZPL למדפסת. בעת תכנות ב-ZPL, תוכל להשתמש ברצפי הפקודה המוצגים להלן כדי לקבוע את תצורת המדפסת לשימוש במנפק המדבקות האופציונלי:
 • ^XA ^MMP ^XZ
 • ^XA ^JUS ^XZ
 1. טען את המדבקות במדפסת. סגור את המדפסת ולחץ על
  FEED
  (הזנה) עד שיצאו מהמדפסת לפחות 100 מ"מ או 4 אינץ' של מדבקות חשופות. תוכל להשאיר את המדבקות על נייר המגן.
 2. הרם את נייר המגן מעל לחלק העליון של המדפסת. משוך את התפס בצבע זהב שבמרכז דלת מנפק המדבקות הרחק מהמדפסת, והדלת תיפתח.
 3. הכנס את נייר המגן של המדבקה בין דלת המנפק לבין גוף המדפסת.
 4. סגור את דלת המנפק תוך משיכה ומתיחה של קצה נייר המגן של המדבקה.
 5. לחץ ושחרר את
  FEED
  (הזנה) (קידום) פעם אחת או יותר עד שתוכל לראות את המדבקה ולהסיר אותה.
 6. במהלך עבודת הדפסה, המדפסת תקלף את השכבה האחורית ותציג מדבקה בודדת. הוצא את המדבקה מהמדפסת כדי לאפשר את הדפסת המדבקה הבאה.
  אם לא הפעלת את חיישן הוצאת המדבקה כדי לזהות הסרה של מדבקה שנופקה (קולפה) באמצעות פקודות התוכנה, ייתכן שהמדבקות המודפסות ייערמו זו על זו ויגרמו לחסימה במנגנון.