תפריטי תצורת המדפסת
תפריטי תצורת המדפסת

תפריטי תצורת המדפסת

הפרק הזה מפרט את הגדרות המדפסת הניתנות לשינוי ואת הדרכים לעשות זאת.