תפריט LANGUAGE (שפה)
תפריט LANGUAGE (שפה)

תפריט LANGUAGE (שפה)

טבלה זו מתארת את הפריטים בתפריט Language (שפה).
פריטים בתפריט Language (שפה)
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
LANGUAGE (שפה)
במידת הצורך, שנה את שפת התצוגה של המדפסת. פעולה זו משפיעה על הטקסט המוצג בתפריט Home (דף הבית), בהודעות שגיאה, בדוח תצורת המדפסת, בדוח תצורת הרשת ובדוחות אחרים שתוכל לבחור להדפסה דרך תפריטי המשתמש
יש לאפס את שרת ההדפסה כדי לאפשר את יישום השינויים בהגדרות הרשת. ראה Reset Network (איפוס רשת) בתפריט Network (רשת).
ערכים קבילים: ENGLISH (אנגלית), SPANISH (ספרדית),FRENCH (צרפתית), GERMAN (גרמנית), ITALIAN (איטלקית), NORWEGIAN (נורווגית), PORTUGUESE (פורטוגזית), SWEDISH (שוודית), DANISH (דנית), SPANISH 2 (ספרדית 2), DUTCH (הולנדית), FINNISH (פינית), CZECH (צ'כית), JAPANESE (יפנית), KOREAN (קוריאנית), ROMANIAN (רומנית), RUSSIAN (רוסית), POLISH (פולנית), SIMPLIFIED CHINESE (סינית פשוטה), TRADITIONAL CHINESE (סינית מסורתית)
אפשרויות הבחירה עבור פרמטר זה שמפורטות לעיל באנגלית, מוצגות בשפות בפועל ומסודרות לפי סדר אלפבית בתפריט בהתאם לאיות המקורי שלהם כדי להקל עליך למצוא את השפה שאותה אתה יכול לקרוא ולהשתמש.
פקודות ZPL קשורות:
^KL
פקודת SGD בשימוש:
display.language
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Language (שפה)
COMMAND LANGUAGE (שפת פקודות)
הגדרה זו מאפשרת לך לשלוט במשתנים הזמינים של שפת התכנות הראשית, כגון EPL_ZPL‏, EPL (שפה מדור קודם) ו-Hybrid_XML_ZPL (משמשת למילוי משתנים בטופס/תבנית עם רכיבים במבנה XML).
ערכים קבילים:
 • EPL_ZPL (EZPL)‎
 • Hybrid_XML_ZPL
 • EPL
COMMAND CHAR (תו פקודה)
פריט התפריט הזה משמש לשינוי הקידומת של פקודת תבנית. קידומת לפקודת תבנית היא ASCII (ערך הקסדצימלי בן שתי ספרות המוצג בסוגריים) המשמש כסמן מיקום פרמטר בהוראות בתבנית של ZPL‏/ZPL II. המדפסת מחפשת את תו הפקודה הזה כדי לציין את ההתחלה של הוראת תבנית ZPL‏/ZPL II.
הגדר את תו פקודת התבנית כך שיתאים לתו שנמצא בשימוש בתבניות המדבקה שלך.
לא תוכל להשתמש באותו ערך הקסדצימלי לקידומת פקודת התבנית, לתו בקרה או לתווי מפריד. המדפסת חייבת לקבל תווים שונים כדי לפעול כהלכה. אם אתה מגדיר את הערך באמצעות ממשק המשתמש, המערכת תדלג על כל ערך הנמצא כבר בשימוש.
ערכים קבילים: 00 עד FF הקסדצימלי
פקודות ZPL קשורות:
 • ^CC
 • ~CC
פקודת SGD בשימוש:
zpl.caret
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
ZPL Control (בקרת ZPL)
CONTROL CHAR (תו בקרה)
פריט התפריט הזה משמש לשינוי הקידומת של פקודת בקרה. קידומת ברירת המחדל היא תו Tilde ‏(
~
). המדפסת מחפשת את התו הזה כדי לציין את ההתחלה של פקודת ZPL‏/ZPL II. הגדר את תו קידומת התבנית כך שיתאים לתו שמשמש בתבניות המדבקה שלך.
קידומת לפקודת בקרה היא ASCII (ערך הקסדצימלי בן שתי ספרות המוצג בסוגריים) המשמש כסמן מיקום פרמטר בהוראות בקרה של ZPL‏/ZPL II.
לא תוכל להשתמש באותו ערך הקסדצימלי לקידומת פקודת התבנית, לתו בקרה או לתווי מפריד. המדפסת חייבת לקבל תווים שונים כדי לפעול כהלכה. אם אתה מגדיר את הערך באמצעות ממשק המשתמש, המערכת תדלג על כל ערך הנמצא כבר בשימוש.
ערכים קבילים: 00 עד FF הקסדצימלי
פקודות ZPL קשורות:
 • ^CT
 • ~CT
פקודת SGD בשימוש:
zpl.control_character
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
ZPL Control (בקרת ZPL)
DELIMITER CHAR (תו מפריד)
פריט התפריט הזה משמש להפרדה בין פרמטרי פקודה (מפריד לפקודות). קידומת ברירת המחדל היא פסיק (
,
). המדפסת מחפשת את התו הזה כדי להפריד בין חלקים של פקודות ZPL‏/ZPL II. הגדר את התו המפריד כך שיתאים לתו שנמצא בשימוש בתבניות המדבקה שלך.
קידומת לפקודת מפריד היא ASCII (ערך הקסדצימלי בן שתי ספרות המוצג בסוגריים) המשמש כסמן מיקום פרמטר בהוראות בקרה של ZPL‏/ZPL II.
לא תוכל להשתמש באותו ערך הקסדצימלי לקידומת פקודת התבנית, לתו בקרה או לתווי מפריד. המדפסת חייבת לקבל תווים שונים כדי לפעול כהלכה. אם אתה מגדיר את הערך באמצעות ממשק המשתמש, המערכת תדלג על כל ערך הנמצא כבר בשימוש.
ערכים קבילים: 00 עד FF הקסדצימלי
פקודות ZPL קשורות:
 • ^CD
 • ~CD
פקודת SGD בשימוש:
zpl.delimiter
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
ZPL Control (בקרת ZPL)
ZPL MODE (מצב ZPL)
בחר את המצב המתאים לפריטים שנמצאים בשימוש בתבניות המדבקות שלך. המדפסת מקבלת תבניות מדבקות הכתובות ב-ZPL או ב-ZPL II, מה שמבטל את הצורך בשכתוב תבניות ZPL שכבר קיימות. המדפסת נשארת במצב הנבחר עד להחלפתו באחת הדרכים המופיעות כאן.
ערכים קבילים:
 • ZPL II
 • ZPL
פקודות ZPL קשורות:
^SZ
פקודת SGD בשימוש:
zpl.zpl_mode
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
ZPL Control (בקרת ZPL)
VIRTUAL DEVICE (התקן וירטואלי)
אם יישומי התקן וירטואלי של Link-OS כלשהם מותקנים במדפסת שלך, תוכל להציג אותם ולהפעיל/להשבית אותם מתפריט משתמש זה.
לקבלת מידע נוסף על התקנים וירטואליים, עבור למדריך למשתמש של ההתקן הווירטואלי המתאים או פנה למשווק המקומי שלך.