תפריטי המשתמש
תפריטי המשתמש

תפריטי המשתמש

עיצוב התפריט במדפסת מבוסס על משימות כדי להקל על שינוי הגדרות המדפסת, בהתאם לצורך. לחץ על פריט תפריט כלשהו כדי לעבור לתיאור שלו בטבלה.
לקבלת מידע על ניווט בתפריטים אלו, ראה ניווט במסכי התצוגה של התפריטים.
הסימן * מציין קיצור דרך לתפריט הבא.
הסימן ** מופיע במספר תפריטי משתמש, לנוחותך.