התקן אופציונלי של יחידת חיתוך (להתקנה בשטח) – כל הדגמים
התקן אופציונלי של יחידת חיתוך (להתקנה בשטח) – כל הדגמים

התקן אופציונלי של יחידת חיתוך (להתקנה בשטח) – כל הדגמים

‎1‎
מודול יחידת חיתוך
‎2‎
חריץ יציאת מדיה