גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית סרט
גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית סרט

גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית סרט

 1. פתח את מכסה המדפסת (A).
 2. משוך את שתי זרועות השחרור כלפי חוץ (חלקים שחורים המודגשים בירוק בתמונה זו) (B).
  ‎1‎
  זרוע מפעיל של ראש ההדפסה
  ‎2‎
  גב ראש ההדפסה
  יחידת הינע הסרט משתחררת כלפי מטה (C).
 3. הרם את זרוע המפעיל (1) של ראש ההדפסה (D) כדי לגשת לראש ההדפסה (2).
  ‎1‎
  מחזיר האור של חיישן הסרט
  ‎2‎
  ממשק מצב ואימות של מחסנית הסרט
  3
  חיישן סרט
  ‎4‎
  ראש הדפסה