בתוך מדפסות הדפסה תרמית ישירה ZD620 ו-ZD420
בתוך מדפסות הדפסה תרמית ישירה ZD620 ו-ZD420

בתוך מדפסות הדפסה תרמית ישירה ZD620 ו-ZD420

‎1‎
נדנדת המדיה (ZD620 בלבד)
‎2‎
חיישן ראש הדפסה מורם
3
חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
‎4‎
גליל הדפסה (הנעה)
5
כוונון מעצור מוביל המדיה
6
מובילי מדיה
‎7‎
מחזיקי גליל
‎8‎
חיישן למערך העליון (מרווח)
‎9‎
ראש הדפסה