פנים מדפסת הסרט בקיבולת כפולה מדגם ZD620
פנים מדפסת הסרט בקיבולת כפולה מדגם ZD620

פנים מדפסת הסרט בקיבולת כפולה מדגם ZD620

‎1‎
מחסנית סרט
‎2‎
חיישן ראש הדפסה מורם (פנימי)
3
חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
‎4‎
גליל הדפסה (הנעה)
5
כוונון מעצור מוביל המדיה
6
מובילי מדיה
‎7‎
מחזיקי גליל
‎8‎
חיישן למערך העליון (מרווח) (צד שני)
‎9‎
ראש הדפסה

מארז סרט בקיבולת כפולה – מחזיקי גליל סרט

‎1‎
צירי איסוף הסרט
‎2‎
צירי הזנה (גלילי סרט מלא)

נדנדת המדיה – דגמי מדפסת ZD620 בלבד

בתמונה זו, חלון המדפסת מוסר כדי להציג את נדנדת המדיה (לוחית). נדנדת המדיה נצבעה מחדש כדי שניתן יהיה לראות אותה בקלות. היא צבועה באפור כהה, כמו החלקים הסמוכים אליה.
‎1‎
נדנדת המדיה (ZD620 בלבד)