התקן אופציונלי של מנפק מדבקות (להתקנה בשטח) – כל הדגמים
התקן אופציונלי של מנפק מדבקות (להתקנה בשטח) – כל הדגמים

התקן אופציונלי של מנפק מדבקות (להתקנה בשטח) – כל הדגמים

‎1‎
חיישן הוצאת מדבקה
‎2‎
תפס דלת
3
אזור יציאת נייר המגן של המדבקה
‎4‎
דלת המנפק
5
גליל קילוף
6
חריץ יציאת מדיה