התקן אופציונלי של יחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן (בדגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד)
התקן אופציונלי של יחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן (בדגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד)

התקן אופציונלי של יחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן (בדגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד)

‎1‎
חיישן הוצאת מדבקה
‎2‎
אזור היעד של מדבקה לחיתוך