התקן אופציונלי של תלישת מדיה ללא נייר מגן – בדגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד
התקן אופציונלי של תלישת מדיה ללא נייר מגן – בדגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד

התקן אופציונלי של תלישת מדיה ללא נייר מגן – בדגמי הדפסה תרמית ישירה בלבד

‎1‎
חיישן הוצאת תווית