בסיס סוללה מחובר וסוללה
בסיס סוללה מחובר וסוללה

בסיס סוללה מחובר וסוללה

‎1‎
נוריות חיווי מצב וטעינה של סוללה
‎2‎
בסיס ספק סוללה
3
ממשק צריכת חשמל
‎4‎
כניסת הספק
5
לחצן
Battery control
(בקרת סוללה)
התמונה הבאה מראה את המדפסת עם הסוללה מוכנה להתקנה (A) ואת המדפסת עם הסוללה מותקנת (B).
‎1‎
תפס סוללה