תכונות נעילת מדפסת ZD620
תכונות נעילת מדפסת ZD620

תכונות נעילת מדפסת ZD620

אפשרות זו זמינה רק בדגמי מדפסות לשירותי הבריאות. היא כוללת גישת מנעול ומפתח לתא המדיה של המדפסת וחריץ נעילה של Kensington בלוח האחורי של המדפסת כדי לאבטח אותה במידת הצורך.
‎1‎
חריץ נעילה Kensington
‎2‎
מנעול תא