לאחר חיבור המדפסת
לאחר חיבור המדפסת

לאחר חיבור המדפסת

אחרי שיצרת תקשורת בסיסית עם המדפסת, ייתכן שתרצה לבדוק את התקשורת של המדפסת ולהתקין יישומים, מנהלי התקן או תוכניות שירות אחרים שקשורים למדפסת.
אימות פעולת המדפסת הוא תהליך פשוט למדי:
 • במערכות ההפעלה של Windows, באפשרותך להשתמש ב-Zebra Setup Utilities (תוכנית שירות להתקנה של Zebra) או בתכונה
  Printers and Faxes
  (מדפסות ופקסים) של Windows שנמצאת ב-
  Control Panel
  (לוח הבקרה) כדי לגשת למדבקת בדיקה ולהדפיס אותה.
 • במערכות הפעלה שאינן של Windows, באפשרותך לשלוח קובץ טקסט ASCII למדפסת בפקודה אחת (
  ~WC
  ), אשר נותנת למדפסת הוראה להדפיס דוח מצב תצורה.