בדיקת הדפסה באמצעות Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra)
בדיקת הדפסה באמצעות Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra)

בדיקת הדפסה באמצעות Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra)

 1. פתח את Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra).
 2. לחץ על סמל המדפסת שהותקנה לאחרונה כדי לבחור את המדפסת.
 3. לחץ על
  Open Printer Tools
  (פתיחת כלי מדפסת).
 4. גש לכרטיסייה Print (הדפסה), לחץ על
  Print configuration label
  (הדפסת מדבקת תצורה), ולאחר מכן לחץ על
  Send
  (שליחה).
המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורה.