בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת
בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת

בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת

באפשרותך לבצע בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת (LAN/WLAN) באמצעות פקודת MS-DOS מתוך שורת הפקודה, או על-ידי בחירה באפשרות
Run
(הפעל) בתפריט
Start
(התחל) של Windows:
 1. צור קובץ טקסט עם מחרוזת ASCII זו:
  ~WC
 2. שמור את הקובץ בשם שרירותי, כגון
  TEST.ZPL
  .
 3. אתר את כתובת IP בדוח התצורה של המדפסת – תדפיס מצב הרשת.
 4. בהתקן מרכזי שמחובר לאותה רשת LAN או WAN שאליה מחוברת המדפסת, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הכתובת של חלון דפדפן האינטרנט והקש
  Enter
  :
  ftp x.x.x.x
  (כאשר
  x.x.x.x
  היא כתובת ה-IP של המדפסת).
  עבור כתובת ה-IP‏
  123.45.67.01
  , תזין
  ftp 123.45.67.01
 5. הקלד את המילה
  put
  ואחריה את שם הקובץ, והקש על
  Enter
  .
  כדי שהוראת בדיקת הדפסה תכלול את שם הקובץ
  TEST.ZPL
  , תצטרך להקליד
  put TEST.ZPL
המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורת הדפסהחדש.