הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)
הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)

הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)

השתמש בסקירה זו כדי להבין כיצד להגדיר את המדפסת שלך באמצעות מערכות ההפעלה הנפוצות ביותר (הנתמכות) של Windows וחיבור מקומי (קווי).
תוכל להגדיר את המדפסת גם באמצעות Wi-Fi או Bluetooth שהותקנו על-ידי היצרן, כמתואר בפרק הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi ובפרק הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth.
 1. הורד את Zebra Setup Utilities (תוכניות שירות להתקנה של Zebra - ‏ZSU) מאחד מדפי המידע של המדפסת המפורטים בפרק אודות מדריך זה.
 2. ודא שהמדפסת כבויה.
 3. הפעל את Zebra Setup Utilities (תוכניות שירות להתקנה של Zebra, ‏ZSU) מתוך ספריית ההורדות שלך.
 4. לחץ על
  Install New Printer
  (התקנת מדפסת חדשה) והפעל את אשף ההתקנה.
 5. לחץ על
  Install Printer
  (התקנת מדפסת), ולאחר מכן בחר את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימת המדפסות של Zebra.
 6. בחר את יציאת ה-USB המתאימה והתחבר למחשב.
  באפשרותך להשתמש בממשק ה-USB לצורך התקנה מונחית-אשף בהתקנים הפועלים ברשת או בהתקנים עם Bluetooth Classic (4.0).
 7. הפעל את המדפסת כאשר אשף ההתקנה ינחה אותך לעשות זאת.
 8. השתמש באשף כדי להגדיר את התצורה של תקשורת המדפסת עבור סוג הממשק שנבחר.
 9. בצע בדיקת הדפסה כדי לוודא שהמדפסת הוגדרה כהלכה. ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה.
אם לא התקנת את מנהלי ההתקן של המדפסת לפני שהתחברת למדפסת והדלקת אותה, ראה מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן של המדפסת.