התקנה
התקנה

התקנה

פרק זה יסייע לך בהתקנה ובהפעלה של המדפסת. תהליך ההתקנה מתחלק לשני שלבים: התקנת חומרה והתקנת מערכת מארחת (תוכנה/מנהל התקנים). פרק זה עוסק בהתקנת החומרה הפיזית הנדרשת להדפסת המדבקה הראשונה.