הכנה להדפסה
הכנה להדפסה

הכנה להדפסה

תזדקק למדיה כדי להשלים את התקנת המדפסת. המדפסת אינה מגיעה עם מדיה.
בתור מדיה ניתן להשתמש במדבקות, תגיות, כרטיסים, נייר קבלות, בלוקים בקיפול מניפה, מדבקות עמידות בפני שיבוש או תבניות מדיית הדפסה אחרות. השתמש באתר האינטרנט של Zebra כדי לבחור את המדיה הנכונה לשימוש המיועד להדפסה, או היוועץ עם המשווק שלך. כדי לרכוש מדיה שנועדה באופן ספציפי לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך, ראה zebra.com/supplies.
במהלך ההתקנה, השתמש באותה מדיה שבה תשתמש להפעלה רגילה של המדפסת. פעולה זו תעזור לך לזהות בעיות בהתקנה או בשימוש בפועל, ולטפל בהן כבר מההתחלה.