הנחיות לאחסון מדיה
הנחיות לאחסון מדיה

הנחיות לאחסון מדיה

פעל בהתאם להנחיות אחסון מדיה אלה להשגת פלט הדפסה מיטבי.
  • אחסן את המדיה באזור נקי, יבש, קריר וחשוך.
    מדיה להדפסה תרמית ישירה עוברת טיפול בחומרים כימיים כדי שתהיה רגישה לחום. אור שמש ישיר או מקורות חום עלולים לגרום ל"חשיפה" של המדיה.
  • אסור לאחסן את המדיה עם חומרים כימיים או חומרי ניקוי.
  • השאר את המדיה באריזת המגן שלה עד שתצטרך לטעון אותה במדפסת.
  • לרבים מסוגי המדיה וחומרי הדבק למדבקות יש 'חיי מדף' או תאריך תפוגה. השתמש תמיד תחילה במדיה הישנה ביותר שעדיין תקפה (שתוקפה לא פג).