הכנת המדיה והטיפול בה
הכנת המדיה והטיפול בה

הכנת המדיה והטיפול בה

כדי להפיק את איכות ההדפסה המרבית חשוב להקפיד על הטיפול במדיה ואחסונה. אם המדיה תזדהם או תתלכלך, היא תוכל להזיק למדפסת או לגרום לפגמים בתמונה המודפסת (חללים ריקים, פסים, שינויי צבע, פגיעה באיכות הדבק וכדומה).
במהלך הייצור, האריזה, הטיפול והאחסון, השכבה החיצונית של המדיה עלולה להתלכלך או להזדהם. מומלץ להסיר את השכבה החיצונית של גליל המדיה או הבלוק. פעולה זו תרחיק מזהמים כלשהם אשר עלולים לעבור לראש ההדפסה במהלך פעולה רגילה.