טעינת סרט גליל של העברה תרמית
טעינת סרט גליל של העברה תרמית

טעינת סרט גליל של העברה תרמית

מדפסות העברה תרמית כוללות מערכת סרט גמישה אשר תומכת בסרטים של 74 מטר ו-300 מטר מתוצרת Zebra. המדפסת מגיעה עם מתאמי סרט של 300 מטר כדי לתמוך בגלילי סרט שאינם מתוצרת Zebra. הסרט באורך 74 מטר שנמצא בשימוש במדפסות שאינן מתוצרת Zebra אינו מצריך מתאמים לסרט שאינו מתוצרת Zebra כדי לפעול כהלכה.
קוטר פנימי (I.D.‎) = ‏12.2 מ"מ (0.5 אינץ')
קוטר פנימי = ‏25.4 מ"מ (1.0 אינץ')
קיימים סוגים שונים של סרטי העברה, ובמקרים מסוימים קיימים גם צבעים שונים, כדי להתאים לצורכי השימושים שלך. סרטי ההעברה שמיוצרים על-ידי Zebra תוכננו במיוחד לשימוש עם מדפסת ה-Zebra שלך ועם מדיה של המותג Zebra. לקבלת מידע על גלילי סרט העברה וחומרים מתכלים אחרים להדפסה, ראה zebra.com/supplies.
השימוש במדיה או בסרטים שאינם מתוצרת Zebra ושלא אושרו לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך עלול להזיק למדפסת או לראש ההדפסה.
  • כדי להבטיח תוצאות הדפסה מיטביות, ודא התאמה בין סוגי המדיה והסרט.
  • כדי להגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה, השתמש תמיד בסרט רחב יותר מהמדיה.
  • להדפסה באמצעות מדיה להדפסה תרמית ישירה, אל תטען סרט במדפסת. (ראה קביעת סוגי מדיה תרמית).
  • למניעת התקמטות של הסרט ובעיות הדפסה אחרות, השתמש תמיד בליבת סרט ריקה אשר תואמת לקוטר הפנימי (I.D.‎) של גליל סרט ההעברה.
המדפסת שלך מחייבת סרטים שיוצרו על-ידי Zebra ושכוללים שובל בסרט (רפלקטור). כאשר המדפסת חשה בשובל זה, היא מזהה שגליל סרט ההעברה נוצל עד תומו והיא מפסיקה להדפיס. בנוסף, סרטים וליבות סרט שיוצרו על-ידי Zebra כוללים חריצים כדי לעזור לשמור על פעילות והנעה (ללא החלקה) של גליל הסרט במהלך ההדפסה.
סרטים שיוצרו על-ידי Zebra עבור המדפסת שברשותך כוללים:
  • שעווה לשיפור ביצועים
  • שעווה/שרף פרימיום
  • שרף לשיפור ביצועים לחומרים סינתטיים (מהירות מרבית של 6 אינץ' לשנייה, או ips) ונייר מצופה (מהירות מרבית של ‎4 ips)
  • שרף פרימיום לחומרים סינתטיים (מהירות מרבית של ‎4 ips)
אם אתה משתמש בסרטים באורך של 74 מטר, אל תשייך אותם לליבות סרטי מדפסת שולחנית מדגם ישן יותר! ליבות ישנות אלו גדולות מדי. באפשרותך לזהות את ליבות הסרטים מהסגנון הישן (וכמה מהסרטים שאינם מתוצרת Zebra) על-פי החריצים שנראים אך ורק בצד אחד של ליבת הסרט.
אל תשתמש בליבות סרטים שחריציהן פגומים (מעוגלים, שחוקים, מעוכים וכדומה). חריצי הליבה חייבים להיות מרובעים כדי לנעול את הליבה בציר. אחרת, הליבה עלולה להחליק ולגרום להתקמטות של הסרט, לחישה לקויה של סוף הסרט, או לכשלים אחרים שיופיעו לסירוגין.