זיהוי מצב Media-Out (המדיה נגמרה)
זיהוי מצב Media-Out (המדיה נגמרה)

זיהוי מצב Media-Out (המדיה נגמרה)

כשהמדיה נגמרת, נורית החיווי STATUS (מצב) במדפסת מהבהבת באדום כדי לדווח על כך. זהו חלק ממחזור השימוש הרגיל במדיה.