התאוששות ממצב Media-Out (המדיה נגמרה)
התאוששות ממצב Media-Out (המדיה נגמרה)

התאוששות ממצב Media-Out (המדיה נגמרה)

 1. פתח את המדפסת.
  כשתבחין במדיה, היא אמורה להיות בסוף הגליל או כמעט בסופו, עם נייר מגן שחסרה לו מדבקה.
 2. הסר את המדיה שנותרה ואת ליבת הגליל.
 3. הכנס גליל מדיה חדש. (ראה טעינת מדיה.) אם המדפסת שלך מצוידת במודול יחידת החיתוך האופציונלי (שמותקן על-ידי היצרן בלבד).
  אם אתה מתקין מדיה זהה נוספת...
  טען את המדיה החדשה ולחץ על
  FEED
  (הזנה) (קידום) פעם אחת כדי לחדש את ההדפסה.
  אם אתה טוען מדיה אחרת (גודל, ספק או אצווה אחרים)...
  טען את המדיה החדשה וכייל את המדפסת למדיה כדי להבטיח פעולה מיטבית. (ראה
  הפניה מקושרת
  )
  שים לב, שינוי גודל המדיה (אורך או רוחב) דורש בדרך כלל שינוי של ממדי המדיה המתוכנתים או את תבנית המדבקה הפעילה במדפסת.
  אם אתה טוען מדיה בגודל (אורך או רוחב) אחר, בדרך-כלל תצטרך לשנות את ממדי המדיה המתוכנתים או את תבנית המדבקה הפעילה במדפסת.
לעתים, ייתכן שתחסר מדבקה באמצע גליל מדבקות (במקום בסוף גליל המדיה). בנוסף להגעה לסוף הגליל, ייגרם מצב Media Out (המדיה נגמרה). להתאוששות ממצב זה:
 1. משוך את המדיה החוצה מעבר למדבקה החסרה, עד שהמדבקה הבאה תימצא מעל לגליל ההדפסה.
 2. סגור את המדפסת.
 3. לחץ פעם אחת על
  FEED
  (הזנה) (קידום).
המדפסת תסנכרן מחדש את מיקום המדבקה ותהיה מוכנה לחידוש ההדפסה.